Vinterbelysning

Här samlar vi våra produkter som passar bra som vinterbelysning, dvs produkter som dekorerar gator och torg under en längre period än den traditionella julbelysningen. Vinterbelysning tänds kanske upp i oktober/november och får lysa fram till februari/mars. Det kan tex vara bollar, snögubbar eller vackra ljuspunkter i träd. Genom att tänka Vinterbelysning så kan man genom att t ex sätta ljus i ett träd på ett utsatt ställe, skapa tryggare utemiljöer.