Miljötänk

Vår tillverkares policy och ledstjärna som verkligen gynnar vår miljö, är att tillverka produkter som kan användas i många år. Man tänker långsiktighet i livscykeln av produkter, genom: Återanvändning av stommar och ramar, minimalt underhållsarbete genom anodiserade aluminiumramar och höga IP klassningar, IP44- IP68. Produkterna är enkla att montera o förvara vilket leder till god ergonomi och arbetsmiljö. Man strävar alltid efter att minimera påfrestningarna på miljön genom att leverera produkter och förpackningar

 

ikoner

som komprimerats på bästa sätt. Detta bidrar till mindre avgaser på vår jord. Produkterna tillverkas i Europa, vilket också leder till kortare transportsträckor och lägre avgasutsläpp.

Man använder sig alltid av den senaste LED teknologin, vilket säkerställer energieffektiva, miljövänliga LED lampor, som ger maximalt ljus till minimal förbrukning hos produkterna.

Kontakt

CAN Belysning AB
Bohults Skola
342 53 Lönashult
Telefon: 0476-260 00
E-post: info@canbelysning.se

Ann Christin Johnsson
Direkt: 0476-260 02
Mobil: 070-36 260 06
E-post: annchristin@canbelysning.se

Carina Göransson
Direkt: 0476-260 01
Mobil: 070-36 260 01
E-post: carina@canbelysning.se

logo